Föreläsningar

Vi på Norma föreläser, håller seminarier och workshops inom området kreativitet och psykisk ohälsa. Att leva och jobba med psykisk ohälsa och kreativitet har gett oss en stor erfarenhet och förståelse - som vi gärna delar med oss av.

Psykisk ohälsa är något som drabbar var fjärde svensk på ett eller annat sätt. Men ändå är det något som fortfarande är skambelagt och tabu. Vi vill ändra på det, och det bästa sättet att göra det på är att utbilda och informera. Dels om hur det är att leva med psykisk ohälsa, men också hur vi tillsammans kan jobba för en bättre mental hälsa i samhället.

Linnéa och Bitte berättar om Norma under konferensen Suicidprevention 2017 på Svenska Mässan.

Linnéa och Bitte berättar om Norma under konferensen Suicidprevention 2017 på Svenska Mässan.

Vi håller i föreläsningar, workshops och seminarier i ämnet psykisk ohälsa, med grund i vårt arbetssätt på Norma, hur vi tänker kring och jobbar med kreativitet som stöd för psykisk hälsa, och hur det kan ha en stärkande effekt i det långa loppet.

Vi föreläser gärna på konferenser, temadagar och utbildningar inom områden som berör just psykisk ohälsa och kreativitet. Tillsammans kan vi skräddarsy ett program som passar för er.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 
 

 
 
 
FS_En-helt-normal-bok_framsida.jpg

Köp boken om Norma

250 kr

En helt normal bok handlar om Normas verksamhet och hur vi jobbar med kreativitet för psykisk hälsa.