Vanliga frågor


Hur ser en vanlig dag på Norma ut?

Norma har öppet måndag till fredag. Dagen börjar klockan 11 med en kort samling. Vi arbetar sedan både med gruppövningar och individuella projekt. Dagen är slut klockan 15. Ibland arbetar vi efter ett tema. Vi deltar även i workshops, går på konstutställningar, åker på utflykter och gör övningar på andra ställen än i vår lokal. Detta meddelas alltid på förhand.

Finns det några krav på Norma?

Kravet är att du ska vilja vara med i Normas verksamhet. Norma har två grundregler; att inte prata om andra deltagare, och att inte prata om sin egen psykiska ohälsa med varandra. Behöver en prata så finns handledare tillgängliga för detta.

Hur länge får jag vara på Norma?

Varje deltagare kan vara i verksamheten upp till två år eftersom processen behöver få ta så lång tid.

Jag har ingen erfarenhet av konst eller konstnärliga uttryck. Kan jag börja på Norma ändå?

Du behöver inte ha någon erfarenhet men däremot en vilja att skapa och uttrycka dig. Här har du möjlighet att utmana dig konstnärligt med hjälp av övningar och handledning.

Hur är Norma inkluderande för trans- och queerpersoner?

Alla på Norma gör sitt bästa för att alla skall känna sig trygga och inkluderade. Det finns alltid utrymme att pröva sig fram i sin könsidentitet. Norma har även regelbundet transutbildningar baserat på material från transföreningen Simone.

Hur är det om jag har svårigheter med socialt samspel?

De flesta tidigare deltagarna har uttryckt att de kom hit med sociala svårigheter och funnit att Norma ger dom utrymmet att träna och förbättra de svårigheterna. Vår grupp är liten och välkomnande och det finns möjlighet att dra sig undan vid behov.

Jag har jättesvårt att passa tider och komma iväg på morgonen, kan jag vara på Norma ändå?

Javisst! Vi vet att det kan vara svårt att passa tider och här kan du träna på det.

Bedriver ni terapi eller utbildning?

Nej. Norma använder konstnärliga uttryck som ett verktyg för att stärka den psykiska hälsan.

Måste man alltid jobba i grupp?

Nej. Norma har både gruppövningar och individuella övningar. Här kan du genomföra egna projekt men också vara bollplank till andras arbete eller göra något gemensamt.

Hur är tillgängligheten på Norma?

Lagerhuset, där Norma finns, går att komma in i med hjälp av ramp och dörröppnare. Det finns hiss upp till vår lokal på tredje våningen. Tyvärr är våra toaletter inte tillgängliga, men det finns i huset.

Jag jobbar/studerar lite grann, kan jag ändå börja på Norma?

Nej tyvärr. Norma är en verksamhet för de personer som står utanför ordinarie arbetsmarknad eller studier. Att vara här som deltagare är menat som en huvudsysselsättning.

Varför får inte cis-killar delta på Norma?

Vi har sett att det finns ett behov av ett sammanhang där kvinnor och transpersoner får kreativt utrymme på sina villkor.

Vad finns det för utrustning?

Vi har en ateljé med konstnärsmaterial, flera datorer med Adobe redigerings- och bildbehandlingsprogram, stillbildskamera samt en bra videokamera.

Vad kan Norma leda till?

Genom att få bättre självförtroende och stärkt självkänsla blir vardagen lättare. Oavsett om en väljer att gå vidare till ett konstnärligt yrke eller något annat efter sin tid på Norma, så har en fått verktyg till att använda sin kreativitet.

Måste jag vara knuten till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för att bli deltagare?

Du behöver inte ha en etablerad kontakt med vare sig vården eller myndigheter för att bli deltagare på Norma. En deltagarplats hos oss kostar ingenting tack vare att vi har ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Göteborgs stad.